Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Силистра, 09.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпили са заявления с вх. №226 от 09.07.2021г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Радомир Димитров Радев - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 36 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 36 / тридесет и шест/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“  в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 

1

Йордан Величков Димитров

2

Петя Иванова Друмева

3

Даниел Иванов Тодоров

4

Валентин Тодоров Александров

5

Красимир Радев Гълчавов

6

Велико Иванов Великов

7

Николай Божидаров Наков

8

Георги Йорданов Хараламбиев

9

Неделчо Руменов Неделчев

10

Тихомир Великов Иванов

11

Милен Мирославов Димитров

12

Красимир Иванов Дечев

13

Мария Иванова Тодорова

14

Серкан Хюсеин Курак

15

Хюсеин Мехмед Курак

16

Хайрие Али Мюстеджеб

17

Неврие Али Алиш

18

Гюнал Халим Салим

19

Денис Мюмюн Осман

20

Сезер Айдън Сали

21

Чисем Нурсел Хълми

22

Ергюн Ерол Ахмед

23

Ахмед Али Матем

24

Шевкет Берихан Хасан

25

Хюсеин Али Реджеб

26

Мирослав Василев Монев

27

Цветан Василев Цонев

28

Рая Ивова Илиева

29

Деница Любомирова Нарлева

30

Атанаска Николова Нарлева

31

Милена Иванова Димитрова

32

Стоян Маринов Стоянов

33

Ивайло Димитров Русев

34

Веселин Георгиев Василев

35

Валентин Петков Петков

36

Валентин Иванов Брезоев

 

 

  1. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

III. На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 09.07.2021 в 18:48 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения