Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 181-НС
Силистра, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ с вх. № 255/ 10.07.2021 г. чрез Венко Петров Начев – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. и  свое Решение № 40-НС от 11.06.2021 г., Районна Избирателна Комисия – Силистра

Р Е Ш И:

I.Допълва списъка на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Силистра от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва: 

 

1.    Кремена Здравкова Димитрова

 

  1. II. Заменя член от състава ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

член

Светлозар Иванов Георгиев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100144

член

Гюлюмсер Османова Салиева

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100161

секретар

Павлин Неделчев Пенев

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100161

секретар

Добринка Евгениева Александрова

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100115

член

Ваня Георгиева Николова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100115

член

Йорданка Георгиева Стойкова

 

 

 

III. На назначените членове на СИК да бъде издадат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:04 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения