Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 182-НС
Силистра, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“  с вх. № 256/ 10.07.2021 г. чрез Валентина Райнова – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. и  свое Решение № 49-НС от 20.06.2021 г.,   Районна Избирателна Комисия – Силистра

Р Е Ш И:

 1. I. Заменя член от състава на от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Тутракан, както следва:
 2. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400709

председател

Ирена Проданова Димитрова

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000709

председател

Николета Арсенова Иванова

 

 1. На назначения член на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 10.07.2021 в 17:07 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения