Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Силистра, 10.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ с вх. № 257/ 10.07.2021 г. чрез Калинка Иванова Георгиева – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. и  свое Решение № 43-НС от 15.06.2021 г.,  Районна Избирателна Комисия - Силистра

Р Е Ш И:

 1. Допълва списъка на резервните членове на секционните избирателни комисии в Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ - както следва: 
 1. Софийка Илева Станева;
 2. Николинка Кирова Николова – Жекова.

ІI. Заменя член от състава Коалиция „Изправи се! Мутри вън!  в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100127

член

Огняна Трифонова Драгнева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100127

член

Николинка Кирова Николова - Жекова

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100119

член

Дияна Димитрова Йоргова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100119

член

Софийка Илиева Станева

 

III. На назначениите членове на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 10.07.2021 в 18:36 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения