Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 190-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Нарушение на СИК в с. Богданци и с.Коларово, община Главиница

Постъпила e жалба от кандидат за народен представител Петър Христов Димитров  с вх. №  264/11.07.2021 г.

В жалбата се излагат твърдения за “крайно некомпетентно“ поведение и действия на председателя на РИК – Силистра относно описана в жалбата ситуация и непредприемане на конкретни действия, които жалбоподателя намира за уместни.

В случая в жалбата е изложено недоволство против действия и поведение на член на Районната избирателна комисия (председател), а РИК – Силистра разполага с компетентност на основание чл. 72, ал. 1, т. 2 от ИК да контролира дейността единствено на секционните избирателни комисии на територията на област Силистра.

Поради гореизложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и препратена на ЦИК по компетентност.

Предвид гореизложеното Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Оставя  жалбата от кандидат за народен представител Петър Христов Димитров  с вх. №  264/11.07.2021 г. без разглеждане и я препраща  на ЦИК по компетентност.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:12 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения