Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 191-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Политическа Партия Изправи се! Мутри вън! с вх. № 271/ 11.07.2021 г. чрез Калинка Иванова Георгиева – упълномощен представител.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 40-НС от 11.06.2021 г. и  свое Решение № 44-НС от 15.06.2021 г.,  Районна Избирателна Комисия - Силистра

Р Е Ш И:

І. Заменя член от състава Политическа Партия Изправи се! Мутри вън! в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Силистра, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400171

Член

Кремена Минкова Вълчева

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203400171

Член

Нурай Селиман Техик

 

  1. На назначения член на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.07.2021 в 12:33 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения