Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 192-НС
Силистра, 11.07.2021

ОТНОСНО: Постъпила жалба вх. № 275/11.07.2021 г. относно сигнал за купуване на гласове от ПП „ГЕРБ“

Постъпила e жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова с вх. №  275/11.07.2021 г.

В жалбата се излагат твърдения за купуване на гласове в района на новата баня в гр. Силистра – улиците „Сан Стефано“ и „Генерал Гурко“.

Правомощията на РИК са изчерпателно изброени в чл. 72 от ИК, като видно от тях РИК НЕ разполага с компетентност да се произнася по сигнали за купужане на гласове.

Предвид гореизложеното жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и препратена на РУ на МВР – Силистра по компетентност.

Предвид гореизложеното Районна избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

Оставя  жалба от кандидат за народен представител Вяра Емилова Йорданова с вх. №  275/11.07.2021 г. без разглеждане и я препраща  на РУ на МВР - Силистра по компетентност.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 11.07.2021 в 19:50 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения