Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 2-НС
Силистра, 25.05.2021

ОТНОСНО: Адрес на сградата, в която се помещава РИК Силистра, начин и място за обявяване на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 и ал.2 от Изборния кодекс и Решение № 15-НС от 15.05.2021 г., на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

 

Р Е Ш И :

 1. Обявява адрес на сградата в която се помещава Районна избирателна комисия – Силистра -  Сградата на Областна администрация – Силистра, гр. Силистра, ул. „Добруджа“ № 27, 2 етаж.
 2. Обявяване на решенията на Районна избирателна комисия - Силистра се извършва чрез обявяването им на информационно табло поставено на общодостъпно място, разположено в дясно от централния вход в сградата на Областна администрация - Силистра, с адрес: ул. „Добруджа" № 27 и на интернет страницата на РИК - Силистра, веднага след създаването й от ЦИК. При обявяване на решенията се отбелязват датата и часът на публикуването им.
 3. Срокът за обжалване на решенията на РИК - Силистра започва да тече от второто по ред публикуване.
 4. Задължава председателя на РИК - Силистра да изпрати копие от настоящото решение до областния управител на област Силистра.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 25.05.2021 в 18:50 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения