Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 20-НС
Силистра, 07.06.2021

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Глас Народен“.

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение № 64-НС от изборните книжа), подписано от Ангел Йорданов Ангелов, упълномощен представител, на председателя и представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ Глас Народен“, заведено във Входящ дневник под № 026 - НС от 06.06.2021г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г. (Приложение № 68-НС, Решение на ЦИК № 18-НС/15.05.2021 г.) под № 07-НС от 06.06.2021 г., 10,51 ч.

 

Към същото са приложени следните документи:

-Заявления-Декларации от кандидатите (Приложение № 66 от изборните книжа ) - 2 бр.;

-Пълномощно от 31.05.2021 г., издадено от СВЕТОСЛАВ ЕМИЛОВ ВИТКОВ -представляващ ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ Глас Народен“.

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „Глас Народен“  в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс, както и Решение №118-НС/ 25.05.2021г. и Решение № 35-НС/19.05.2021 г. на Централната избирателна комисия, Районна избирателна комисия - Силистра 

 

РЕШИ:

 1. Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ Глас Народен“, както следва:  
 2. АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
 3. ИСКРЕН КРЪСТЕВ ДОБРЕВ
 4. На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения с № 023 до № 024, Приложение №70-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 54-НС/20.05.2021 г. на ЦИК.      

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 07.06.2021 в 18:33 часа

Календар

Решения

 • № 47-НС / 18.06.2021

  относно: Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 • № 46-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 45-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения