Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 41-НС
Силистра, 11.06.2021

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в община Алфатар област Силистра и утвърждаване на списъците с резервните членове, при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Кмета на община Алфатар с вх. № 0050-НС/09.06.2021 г. на РИК - Силистра за поименния състав на секционни избирателни комисии, въз основа проведените на 03.06.2021 г. консултации на парламентарно представените партии и коалиции от партии за определяне състава и ръководствата на секционни избирателни комисии в община Силистра.

Към предложението са представени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 03.06.2021 г.

Постигнато е съгласие между участниците в консултациите относно състава на секционните избирателни комисии в община Силистра.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4  и чл. 91 от Изборния кодекс, и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г.  на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

Р Е Ш И: 

 1. НАЗНАЧАВА 9 /девет/ секционни избирателни комисии в община Алфатар както следва:
 

С И К  200100201

гр. Алфатар, ул. "Христо Ботев" №2, ОУ "Христо Ботев"

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Камелия Димитрова Урумова

2

Зам. Председател

Калоян Янков Янков

3

Секретар

Цветанка Стойчева Стоянова

4

Член

Анелия Николаева Толумбова

5

Член

Ганка Димитрова Стефанова

6

Член

Елван Сунай Халид

7

Член

Ердинч Фехми Мюстеджеб

8

Член

Красимира Димитрова Тодорова

9

Член

Лечо Борисов Желев

     
     
 

С И К  200100202

гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15, НЧ "Й.Йовков-1894"

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Павлина Костова Иванова

2

Зам. Председател

Величка Георгиева Лечева

3

Секретар

Галина Николаева Маринова

4

Член

Валентина Стойчева Желева

5

Член

Ербил Заид Сюлейман

6

Член

Радка Иванова Василева

7

Член

Иванка Жекова Петрова

     
     
 

С И К  200100203

гр. Алфатар, ул. "Ал.Стамболийски" №25, НЧ "Ведрина-1946"

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Галя Иванова Крумова

2

Зам. Председател

Венета Владимирова Райчева-Карачевийска

3

Секретар

Боряна Стоянова Боева

4

Член

Живка Аспарухова Радева

5

Член

Бояна Миткова Ненова

6

Член

Васил Атанасов Мирев

7

Член

Валентина Стоянова Толумбова

     
     
 

С И К  200100204

с. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47, Ритуална зала на кметство Алеково

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Димитър Стефчов Димитров

2

Зам. Председател

Димитър Стоянов Гичев

3

Секретар

Марин Тодоров Пейчинов

4

Член

Николинка Великова Георгиева

5

Член

Исмет Юсуф Кадир

6

Член

Мариянка Радева Дочева

7

Член

Стоянка Минчева Стоянова

15

 

 

     
     
 

С И К  200100205

с. Бистра, ул. Първа №6, Кметство

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Марина Атанасова Дичева

2

Зам. Председател

Ивайло Иванов Николов

3

Секретар

Селминас Юсуф Юсеин

4

Член

Марийка Георгиева Иванова

5

Член

Светлозар Гинчев Иванов

6

Член

Йордан Георгиев Колев

7

Член

Стоян Марчев Марчев

     
     
 

С И К  200100206

с. Васил Левски, ул. Втора №2 А, Клуб на инвалида и пенсионера

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Стефани Василева Петрова

2

Зам. Председател

Иванка Христова Пенчева

3

Секретар

Христо Великов Пенчев

4

Член

Пеньо Добрев Драгиев

5

Член

Милан Колев Станев

6

Член

Красимир Георгиев Сербезов

7

Член

Донка Иванова Черналиева

     
     
 

С И К  200100207

с. Кутловица, ул. Първа №6, НЧ "Развитие-1942"

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Василка Иванова Христова

2

Зам. Председател

Антоанета Димитрова Минчева

3

Секретар

Марийка Банчева Урумова

4

Член

Кръстинка Атанасова Атанасова

5

Член

Гюлбие Ахмед Мехмед

6

Член

Бейнур Изет Рефик

7

Член

Татяна Георгиева Атанасова

 

С И К  200100208

с. Цар Асен, ул. Трета №1А, Клуб на инвалида и пенсионера

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Иванка Стоянова Въндева

2

Зам. Председател

Гюлнар Халил Мехмед

3

Секретар

Иван Стоянов Иванов

4

Член

Сашо Върбанов Добрев

5

Член

Поля Тодорова Кънева

6

Член

Явор Васков Гълчавов

7

Член

Ибазел Юсеин Али

     
     
 

С И К  200100209

с. Чуковец, ул. Първа №3А, Кметството

 


по
ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

Вадет Емин Мехмед

2

Зам. Председател

Максим Юлиянов Узунски

3

Секретар

Момена Димитрова Шарбанова

4

Член

Йордан Иванов Въндев

5

Член

Айдън Хайредин Сюлейман

6

Член

Гюлнар Халил Мехмед

7

Член

Гергана Цонева Петкова

 

 

 

 

 

 

С И К  200100210

ПОДВИЖНА

по

ред

Длъжност

Трите имена

1

Председател

 

2

Зам. Председател

3

Секретар

 

4

Член

 

5

Член

 

6

Член

 

7

Член

 

 

 

 

 1. Утвърждава списък с резервни членове както следва:

ИМЕ

ПАРТИЯ

Стефко Маринов Маринов

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Петранка Панева Михайловска

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Стефан Стоянов Михайловски

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Ивелина Миткова Вълева

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Грациела Дамянова Великова

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Йорданка Христова Маринова

Коалиция „ГЕРБ – СДС“

Васил Недков Недев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Жанет Живкова Иванова

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Николай Красимиров Георгиев

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Вася Иванова Василева

ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Стоян Колев Копринджийски

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Василка Маркова Христова

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

Назми Раимов Адилов

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

Бюлент Хюсеин Махмуд

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

Толга Олчай Ремзи

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

Ахмед Енвер Ахмед

ПАРТИЯ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”

Мариан Иванов Станев

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

Иванеса Теодорова Банкова

Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“

 

 

 1. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдени с Решение №18-НС от 15.05.2021 г. на ЦИК.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 11.06.2021 в 17:54 часа

Календар

Решения

 • № 47-НС / 18.06.2021

  относно: Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 04 април 2021г.

 • № 46-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 45-НС / 18.06.2021

  относно: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

всички решения