Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 45-НС
Силистра, 18.06.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило e предложение от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ с вх. № 054/ 14.06.2021 г. чрез Живка Колева Великова – упълномощен представител.

 

Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. и  свое Решение № 41-НС от 11.06.2021 г.,  Районна Избирателна Комисия - Силистра

 

Р Е Ш И:

 

I.Допълва списъка на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Алфатар от Коалиция „ГЕРБ-СДС“, както следва: 

  1. Стефка Стоянова Петкова 

ІI. Заменя член от състава Коалиция „ГЕРБ-СДС“  в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Алфатар, както следва:

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200100204

Секретар

Марин Тодоров Пейчинов

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200100204

Секретар

Стефка Стоянова Петкова

 

 На назначения член на СИК да бъде издадено удостоверение, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Венцислав Ников Маринов

* Публикувано на 18.06.2021 в 18:20 часа

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения