Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 46-НС
Силистра, 18.06.2021

ОТНОСНО: Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпили са предложения за допълване на Списъка с резервни членове и за промяна  на членовете на СИК от КП „Демократична България-Обединение“ с вх. № 061/ 14.06.2021 г., №064/ 16.06.2021 г. и вх.№070 от 18.06.2021 г. чрез Люба Великова Иванова – упълномощен представител.

 Към предложенията са представени всички изискуеми документи.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. и  свое Решение № 40-НС от 11.06.2021 г.,  Районна Избирателна Комисия - Силистра

Р Е Ш И:

 

I.Допълва списъка на резервните членове на секционните избирателни комисии в община Силистра от КП „Демократична България-Обединение“, както следва: 

 1. Стефанка Тодорова Парушева
 2. Захарина Петрова Великова
 3. Любка Великова Иванова
 4. Валентина Кръстева Йовева
 5. Лидия Веселинова Георгиева
 6. Ангелина Тодорова Христова 
 7. Христо Стоянов Христов
 8. Иван Стоянов Димитров

ІI. Заменя член от състава на КП „Демократична България-Обединение“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Силистра, както следва:

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100107

Зам.председател

Боян Севдалинов Митов

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100107

Зам.председател

Боян Валериев Симеонов

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100120

Член

Боян Валериев Симеонов

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100120

Член

Боян Севдалинов Митов

 

3.На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100104

Член

Радостина Иванова Горошевич

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100104

Член

Янка Георгиева Стефанова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

Секретар

Янка Георгиева Стефанова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100128

Секретар

Радостина Иванова Горошевич

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100110

Зам.председател

Галена Вълчанова Иванова

 

Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100110

Зам.председател

Галя Божанова Димитрова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100114

Член

Галя Божанова Димитрова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100110

Член

Галена Вълчанова Иванова

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100121

Член

Атанас Георгиев Данев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100121

Член

Ивелина Иванова Георгиева

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100126

Секретар

Ивелина Иванова Георгиева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100121

Секретар

Атанас Георгиев Данев

 

 1. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100125

Член

Десислава Владимирова Делева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100125

Член

Десислава Александрова Иванова

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

Председател

Десислава Александрова Иванова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

Председател

Десислава Владимирова Делева

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100122

Секретар

Снежана Александрова Енчева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100122

Секретар

Тодорка Петкова Георгиева

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

член

Тодорка Петкова Георгиева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100129

член

Снежана Александрова Енчева

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100158

Секретар

Ивелин Недев Митев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100158

Секретар

Калоян Георгиев Ганев

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100161

Член

Калоян Георгиев Ганев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100161

Член

Ивелин Недев Митев

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100174

Зам.председател

Лиляна Тодорова Трендафилова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100174

Зам.председател

Стефка Димитрова Дончева

 

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100174

Член

Стефка Димитрова Дончева

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100174

Член

Лиляна Тодорова Трендафилова

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100178

Член

Христина Иванова Стефанова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100174

Член

Стоян Станчев Недев

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100180

Секретар

Стоян Станчев Недев

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100180

Секретар

Иван Стоянов Димитров

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100181

Член

Веселка Руменова Жекова

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100181

Член

Николай Руменов Жеков

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100182

Член

Николай Руменов Жеков

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100182

Член

Веселка Руменова Жекова

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100173

Секретар

Калоян Йорданов Михайлов

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100173

Секретар

Валентина Кръстева Йовева

 

 1. На мястото на

 

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

203100192

Член

Димитър Стефанов Железов

 

 Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

Член

Член

Калоян Йорданов Михайлов

 

На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 26-НС от Изборните книжа, утвърден с Решение № 18-НС/ 15.05.2021 г. на ЦИК. 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Венцислав Ников Маринов

* Публикувано на 18.06.2021 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения