Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 47-НС
Силистра, 18.06.2021

ОТНОСНО: Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

В РИК-Силистра са входирани 2 /два/ броя писма от Общинска администрация Силистра с вх. № 0066/ 16.06.2021 г. вх. № 0067/17.06.2021 г. в които е посочено, че има подадени Заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия от избиратели с трайни увреждания – 29 бр. от различни населени места на територията на Община Силистра.

 На основание чл. 72, ал.1, т.1, 2,  при изпълнени условията на чл. 37 ал. 1, ал. 3 във връзка с чл. 90, ал. 1, 2, 4 от ИК, Решение № 225-НС от 13.06.2021г. на ЦИК, Районна избирателна комисия  - Силистра:   

РЕШИ: 

      1.Утвърждава създаването на 2 /два/ броя Подвижни секционни избирателни комисии за община Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

 1. Утвърждава единен номер на ПСИК 203100193 и ПСИК 203100194.
 2. Приема ПСИК да се състоят от по 7 членове.
 1. Разпределя състава на ПСИК, включително председател, заместник председател и секретар във всяка една от секциите както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕРБ

ИТН

БСП

ДПС

ДБО

ИМВ

Контр.

Общо

2

1

1

1

1

1

7

Ръководни

1

1

1

0

0

0

3

Членове

1

0

0

1

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Указва на Кмета на община Силистра да насрочи консултации между парламентарно представените партии и коалиции за определяне състава на ПСИК, не по-късно от 14 дни преди изборния ден, съгл. чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 91, ал. 1, 2, 4 от ИК и Решение № 225-НС от 13.06.2021г. на ЦИК.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Венцислав Ников Маринов

* Публикувано на 18.06.2021 в 18:23 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения