Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Силистра, 25.05.2021

ОТНОСНО: Сформиране на работни групи на РИК –Силистра

На основание чл. 72, ал. 1, т.1 от Изборният кодекс Районна избирателна комисия Силистра

 

Р Е Ш И :

 1. Създава работна група по изготвяне на проекти на решения за регистрация на кандидатски листи, застъпници и представители от участващите ПП, КП, ИК в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. – две групи от по трима членове от различни партии в състав:

1.1. Ваня Желева Маринова; Вела Колева Дочева; Ивелина Николова Петрова;

1.2. Даниела Стоянова Иванова; Галина Русева Павлова; Боряна Друмева Бобчева;

Работната група докладва пред РИК за постъпилите документи, за  установени на непълноти и неточности, както и предлага проект за решение .

 1. Създава работна група за разглеждане на жалби и сигнали - две групи от по трима членове от различни политически партии.

2.1.Венцислав Ников Маринов; Марин Богданов Ботев; Нурхан Юсуф Акиф;

2.2. Росен Великов Димитров; Севда Мюмюн Хюсеин; Ренета Петрова Топалова-Димитрова;

 1. В работните групи могат да участват и други членове на РИК - Силистра.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Севда Мюмюн Хюсеин

* Публикувано на 25.05.2021 в 18:57 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения