Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 94-НС
Силистра, 03.07.2021

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпило е заявление с вх. №147/02.07.2021 г. за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на  11 юли 2021г. Заявлението е подписано от Тодор Стаматов Тодоров - упълномощен представител на коалицията за област Силистра.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 59 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

След извършена проверка, са установени несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 165-НС/31.05.2021 г. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

 

РЕШИ:

            I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 57/ петдесет и седем/ броя на кандидатите от кандидатската листа издигната от КП „Герб - СДС“  в изборите за народни представители на  11 юли 2021 г., съгласно приложения към заявлението списък, а именно:

 1. За област Силистра:

1

Ванушка Боева Енчева

2

Елена Йорданова Великова

3

Валентина Иванова Димитрова

4

Снежинка Иванова Милева

5

Пламен Христов Петров

6

Димитър Великов Добрев

7

Димитър Димитров Неделчев

8

Валентин Николов Колев

9

Иван Павлов Илиев

10

Румен Иванов Йорданов

11

Цонка Стоянова Петрова

12

Петър Димитров Петров

13

Росен Георгиев Русев

14

Марийка Радева Иванова

15

Радостин Цветанов Николов

16

Минка Панева Илиева

17

Теодора Диянова Тодорова

18

Ивайло Цонев Атанасов

19

Румен Иванов Узунов

20

Добромира Стефанова Драганова

21

Жулиен Димитров Кожухаров

22

Атанас Димитров Русев

23

Тодор Георгиев Тодоров

24

Тодорка Тодорова Петрова

25

Васил Иванов Иванов

26

Хайрие Мехмед Салим

27

Николинка Йорданова Йорданова

28

Анатоли Димитров Бакърджиев

29

Анжела Владимирова Иванова

30

Стояна Димитрова Йорданова

31

Моника Живкова Енчева

32

Живко Иванов Марчев

33

Светозар Атанасов Атанасов

34

Мария Атанасова Христова

35

Венелин Георгиев Иванов

36

Христо Маринов Раев

37

Елка Станева Тодорова

38

Ивайло Любов Петров

39

Кремена Неделчева Великова

40

Пена Василева Стойчева

41

Блага Маринова Димова

42

Димитрина Илиева Василева

43

Румяна Янкова Алексиева

44

Стефка Василева Димитрова

45

Татяна Неделчева Ангелова

46

Габриел Огнянов Фоков

47

Ненка Жекова Кожухарова

48

Николинка Иванова Балтова

49

Петър Йозов Гагов

50

Стефка Стефанова Иванова

51

Валентин Илиев Митанов

52

Костадинка Стоянова Пенева-Огнянова

53

Валя Милкова Костадинова

54

Величка Калинова Георгиева

55

Габриела Николаева Георгиева

56

Ивайло Кунев Иванов

57

Христо Иванов Христов

 

 1. II. ОТХВЪРЛЯ предложението за следните лица:

Димана Радева Неделчева -регистрирана като член на СИК 203100184.

Лъчезар Николов Дечев- регистриран като член на СИК 203100111

 

III. Назначените застъпници да бъдат публикувани в Регистър Приложение № 43-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

 1. IV.На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 44-НС от изборните книжа, утвърдено с Решение № 18-НС/15.05.2021г.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

За секретар: Даниела Стоянова Иванова

* Публикувано на 03.07.2021 в 16:44 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения