Публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи

Избори за народни представители 11.07.2021

ГЕРБ-СДС

Собствено, бащино и фамилно име на регистрирани застъпници№ на удостоверение
Андриян Стефанов Димитров2-159/09.07.2021
Мариана Георгиева Христова2-160/09.07.2021
Лидия Монева Цонева2-161/09.07.2021
Нарцислав Иванов Неделчев2-162/09.07.2021
Никола Димитров Маринов2-163/09.07.2021
Красимир Великов Стефанов2-164/09.07.2021
Емилия Иванова Димитрова2-165/09.07.2021
Пенка Николаева Бахърова2-166/09.07.2021
Деню Цонев Денев2-167/09.07.2021
Ванушка Боева Енчева2-1/03.07.2021
Елена Йорданова Великова2-2/03.07.2021
Валентина Иванова Димитрова2-3/03.07.2021
Снежинка Иванова Милева2-4/03.07.2021
Пламен Христов Петров2-5/03.07.2021
Димитър Великов Добрев2-6/03.07.2021
Димитър Димитров Неделчев2-7/03.07.2021
Валентин Николов Колев2-8/03.07.2021
Иван Павлов Илиев2-9/03.07.2021
Румен Иванов Йорданов2-10/03.07.2021
Цонка Стоянова Петрова2-11/03.07.2021
Петър Димитров Петров2-12/03.07.2021
Росен Георгиев Русев2-13/03.07.2021
Марийка Радева Иванова2-14/03.07.2021
РОСИЦА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА2-102/06.07.2021
Радостин Цветанов Николов2-15/03.07.2021
Минка Панева Илиева2-16/03.07.2021
Теодора Диянова Тодорова2-17/03.07.2021
Ивайло Цонев Атанасов2-18/03.07.2021
Румен Иванов Узунов2-19/03.07.2021
Добромира Стефанова Драганова2-20/03.07.2021
Жулиен Димитров Кожухаров2-21/03.07.2021
Атанас Димитров Русев2-22/03.07.2021
Тодор Георгиев Тодоров2-23/03.07.2021
Тодорка Тодорова Петрова2-24/03.07.2021
Васил Иванов Иванов2-25/03.07.2021
Хайрие Мехмед Салим2-26/03.07.2021
Николинка Йорданова Йорданова2-27/03.07.2021
Анатоли Димитров Бакърджиев2-28/03.07.2021
Анжела Владимирова Иванова2-29/03.07.2021
Стояна Димитрова Йорданова2-30/03.07.2021
Моника Живкова Енчева2-31/03.07.2021
Живко Иванов Марчев2-32/03.07.2021
Светозар Атанасов Атанасов2-33/03.07.2021
Мария Атанасова Христова2-34/03.07.2021
Венелин Георгиев Иванов2-35/03.07.2021
Христо Маринов Раев2-36/03.07.2021
Елка Станева Тодорова2-37/03.07.2021
Ивайло Любов Петров2-38/03.07.2021
Кремена Неделчева Великова2-39/03.07.2021
Пена Василева Стойчева2-40/03.07.2021
Блага Маринова Димова2-41/03.07.2021
Димитрина Илиева Василева2-42/03.07.2021
Румяна Янкова Алексиева2-43/03.07.2021
Стефка Василева Димитрова2-44/03.07.2021
Татяна Неделчева Ангелова2-45/03.07.2021
Габриел Огнянов Фоков2-46/03.07.2021
Ненка Жекова Кожухарова2-47/03.07.2021
Николинка Иванова Балтова2-48/03.07.2021
Петър Йозов Гагов2-49/03.07.2021
Стефка Стефанова Иванова2-50/03.07.2021
Валентин Илиев Митанов2-51/03.07.2021
Костадинка Стоянова Пенева-Огнянова2-52/03.07.2021
Валя Милкова Костадинова2-53/03.07.2021
Величка Калинова Георгиева2-54/03.07.2021
Габриела Николаева Георгиева2-55/03.07.2021
Ивайло Кунев Иванов2-56/03.07.2021
Христо Иванов Христов2-57/03.07.2021
Лина Иванова Георгиева2-58/06.07.2021
Минка Петрова Василева2-59/06.07.2021
Руска Добрева Боранова2-60/06.07.2021
Марийка Иванова Иванова2-61/06.07.2021
Георги Георгиев Йорданов2-62/06.07.2021
Васил Иванов Цветков2-63/06.07.2021
Станка Трифонова Димитрова2-64/06.07.2021
Атче Махмуд Расим2-65/06.07.2021
Ганчо Антонов Иванов2-66/06.07.2021
Хълми Вели Таир2-67/06.07.2021
Самет Рейхан Ридван2-68/06.07.2021
Албена Симеонова Тодорова2-69/06.07.2021
Беркан Билхан Зекки2-70/06.07.2021
Тотка Костадинова Иванова2-71/06.07.2021
Велислава Николаева Николова2-72/06.07.2021
Зюмрют Динчер Исмаил2-73/06.07.2021
Сейхан Шабан Юсеин2-74/06.07.2021
Йозджан Али Сабри2-75/06.07.2021
Севгин Юдаим Адем2-76/06.07.2021
Азизе Раиф Фадлъ2-77/06.07.2021
Мюмюн Риза Мурад2-78/06.07.2021
Наталия Тончева Стоева2-79/06.07.2021
Вадет Шабан Ахмед2-80/06.07.2021
Нурхан Шукри Юсуф2-81/06.07.2021
Ертан Амди Абил2-82/06.07.2021
Даниела Христова Колева2-83/06.07.2021
Даниел Радев Димитров2-84/06.07.2021
Орхан Исмаил Яшар2-85/06.07.2021
Амди Ремзи Юмер2-86/06.07.2021
Светослав Драгомиров Бадев2-87/06.07.2021
Мария Димитрова Стефанова2-88/07.07.2021
Красимир Димитров Димитров2-89/07.07.2021
Гюнгюр Джемалов Ахмедов2-90/07.07.2021
Ганка Славова Петрова2-103/09.07.2021
Камен Иванов Димитров2-91/07.07.2021
Валентин Петров Грънчаров2-104/09.07.2021
Колю Цанев Тодоров2-92/07.07.2021
Юсуф Басри Хамди2-105/09.07.2021
Гюлфие Джавид Сюлюш2-93/07.07.2021
Добринка Иванова Вълчева2-106/09.07.2021
Февзи Исмаил Мехмед2-94/07.07.2021
Станислава Пламенова Йорданова2-107/09.07.2021
Билгин Ваит Сали2-95/07.07.2021
Тихомир Маринов Тодоров2-108/09.07.2021
Драгомир Севдов Свиленов2-96/07.07.2021
Енчо Петев Енчев2-109/09.07.2021
Филис Фикрет Хабил2-97/07.07.2021
Йордан Петров Илиев2-110/09.07.2021
Стоянка Станчева Деведжиева2-98/07.07.2021
Баяр Хамид Алиш2-111/09.07.2021
Екатерина Алисеева Валериевна2-99/07.07.2021
Шабан Реджебов Османов2-112/09.07.2021
Ралина Георгиева Георгиева2-100/07.07.2021
Джемил Исмет Яшар2-113/09.07.2021
Детелина Великова Димитрова2-101/07.07.2021
Ангел Колев Матев2-114/09.07.2021
Енхош Ахмед Чауш2-115/09.07.2021
Ашкън Юсуф Али2-116/09.07.2021
Христина Вълчева Петрова2-117/09.07.2021
Венцислав Зарков Иванов2-118/09.07.2021
Юджел Салим Рамис2-119/09.07.2021
Зехра Неждет Джемил2-120/09.07.2021
Гинка Димитрова Тодорова2-121/09.07.2021
Станка Добрева Станева2-122/09.07.2021
Неджати Хълми Мустафа2-123/09.07.2021
Добри Василев Мирчев2-124/09.07.2021
Ергюн Февзи Расим2-125/09.07.2021
Рехсан Хюсню Сали2-126/09.07.2021
Илия Димитров Илиев2-127/09.07.2021
Цонко Маринов Белчев2-128/09.07.2021
Сезгин Осман Ахмед2-129/09.07.2021
Мехмед Хаккъ Ахмед2-130/09.07.2021
Шенер Севгин Мехмед2-131/09.07.2021
Али Нури Кадир2-132/09.07.2021
Бейсим Назми Кочалъ2-133/09.07.2021
Мюсехан Мехмед Кара2-134/09.07.2021
Гьорал Ридван Осман2-135/09.07.2021
Дженгиз Нури Нурулла2-136/09.07.2021
Юнуз Реджеб Реджеб2-137/09.07.2021
Гюнай Бюлент Раиф2-138/09.07.2021
Орхан Осман Ариф2-139/09.07.2021
Адриан Михайлов Джоджев2-140/09.07.2021
Вели Мехмед Хюсеин2-141/09.07.2021
Сияна Найденова Недева2-142/09.07.2021
Галена Росенова Великова2-143/09.07.2021
Цветанка Маринова Тошкова2-144/09.07.2021
Венко Върбанов Стефанов2-145/09.07.2021
Деян Тодоров Николов2-146/09.07.2021
Галина Тодорова Станкова2-147/09.07.2021
Веселин Николов Николов2-148/09.07.2021
Дечко Рачев Пенев2-149/09.07.2021
Бингюл Лятиф Кяшиф2-150/09.07.2021
Красимир Кръстев Станчев2-151/09.07.2021
Хасан Халил Хасан2-152/09.07.2021
Пламен Иванов Иванов2-153/09.07.2021
Вера Георгиева Желева2-154/09.07.2021
Николай Борисов Гайдарджиев2-155/09.07.2021
Никола Георгиев Дянков2-156/09.07.2021
Емил Николов Ангелов2-157/09.07.2021
Радослав Ивелинов Русев2-158/09.07.2021

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения