04.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 05.11.2021 г. от 17,00 часа.

04.11.2021

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ

Кандидатите за застъпници, предложени от партии и коалиции се регистрират от РИК 20 Силистра всеки календарен ден от 09.00 до 17.00 ч. в срок до 17:00ч. на 13.11.2021 г.

1.  Регистрацията на застъпниците в страната се извършва от Районна избирателна комисия (РИК) Силистра чрез заявление за регистрация на застъпници по образец, съгласно Приложение №54-ПВР/НС от Изборните книжа. Заявлението от партия или коалиция се подписва от представляващия/те партията или коалицията или от изрично упълномощени от него/тях лице/а. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно.

Към заявлението на партията, коалицията или инициативния комитет задължително се прилага списък на лицата – на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в подходящ формат (csv.xlsx), както и декларация от лицата по образец, съгласно Приложение №56-ПВР/НС от Изборните книжа.. Списъкът се подписва по реда на подписване на заявлението за регистрация и се подава от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

2.  Партиите и коалициите, регистрирали кандидатска листа, могат да подават по реда на т. 1 допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията.

3.  След извършване на проверка на лицата дали отговарят на изискванията за регистрирането им като застъпници, РИК приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници, в един екземпляр по образец, съгласно Приложение №59-ПВР/НС от Изборните книжа.

4.  Всяка партия, коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.

5.  Заместващите застъпници се регистрират в РИК чрез предложение по образец, съгласно Приложение №55-ПВР/НС от изборните книжа, подадено до 17.00 ч. на 13 ноември 2021 г.

04.11.2021

СЕКЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И/ИЛИ ЗРЕНИЕТО В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

по

ред

 

Населено място и адрес

 

Секция №

 

Място за гласуване

 

 

Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

  

 

 

Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

  

 

 

Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

 

  

 

 

Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие)

 

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

БИВШ ПРОФСЪЮЗЕН ДОМ

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

ЧИТАЛИЩЕ "КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ЕТАЖ 1

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

КЛУБ НА ИНВАЛИДА

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "МИР"- ДЕЛЕНКИ

ВХОД ЮЖЕН 2

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

СТАДИОН "РАКОВСКИ"

 

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

 

 

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

04.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

Уведомяваме Ви, че ще бъдат проведени дистанционни обучения на членовете на СИК,  с лектор от „СИЕЛА НОРМА“АД относно работата на членовете на СИК с машините за гласуване в изборния ден /14 ноември 2021 г./, на следните дати:

07.11.2021 г. /неделя/ от 11:00 часа до 12:00 часа;

8.11.2021 г. /понеделник/ от 18:00 часа до 19:00 часа;

9.11.2021 г. /вторник/ от 11:00 часа до 12:00 часа.

 

За тези обучения ще публикуваме допълнително ЛИНК.

04.11.2021

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА СИК

  Уведомяваме Ви, че на 07.11.2021 г. /неделя/ от 10,00 ч. до 11.00 часа ще бъде проведено дистанционно обучение на членовете на СИК, относно организацията на работата в изборния ден и попълване на изборните книжа, за коeто обучениe публикуваме ЛИНК за включване в платформата:  

       Участници

03.11.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се състои на 03.11.2021 г. от 17,00 часа.

 

30.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 01.11.2021 г. от 17,00 часа.

28.10.2021

ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ

 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ И ГОСПОДА, 

ПРИЛОЖЕНО ВИ ПРЕДСТАВЯМЕ ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ИЗБИРАТЕЛИ ОТ РИК СИЛИСТРА С МАШИНАТА ЗА ГЛАСУВАНЕ ПО ОБЩИНИ:

  

ОБЩИНА СИЛИСТРА

гр. Силистра – в сградата на Областна администрация и в залата на Община Силистра срещу Дунавския парк    

с. Айдемир

с. Айдемир

с. Калипетрово

с. Калипетрово

с. Сребърна

с. Иширково

с. Брадвари

с. Йорданово

с. Бабук

 

от 29.10.2021 г.

до 10.11.2021 г.

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

28.10.2021 г.

29.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

 

 9,30 ч.-15,30 ч.

 

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

ОБЩИНА АЛФАТАР

гр. Алфатар

гр. Алфатар

с. Алеково

с. Бистра

с. Чуковец

 

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

28.10.2021 г.

28.10.2021 г.

29.10.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

ОБЩИНА ДУЛОВО

гр. Дулово

гр. Дулово

гр. Дулово

с. Поройно

с. Водно

с. Черковна

с. Межден

с. Чернолик

с. Златоклас

с. Полк. Таслаково

с. Колобър

с.Правда

с.Яребица

с. Черник

с. Овен

с. Руйно

с. Вокил

с. Окорш

с. Паисиево

с.Грънчарово

с.Секулово

с.Раздел

гр.Дулово

 

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

09.11.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА СИТОВО

с. Ситово

с. Искра

с. Любен

с. Добротица

с. Босна

с. Ситово

с. Попина

с. Искра

 

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

01.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

02.11.2021 г.

 

 

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

 13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

с. Кайнарджа

с. Зарник

с. Голеш

с. Средище

с. Посев

 

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

03.11.2021 г.

 

 9,30 ч. -15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА 

гр. Главиница

гр. Главиница

с. Звенимир

с. Зарица

с. Зебил

с. Вълкан

с. Листец

с. Калугерене

с. Падина

с. Ножарево

с. Ст. Караджа

с. Черногор

с. Суходол

с. Дичево

с. Зафирово

с. Долно Ряхово

с. Богданци

с. Коларово

 

04.11.2021 г.

05.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

04.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

05.11.2021 г.

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

ОБЩИНА ТУТРАКАН

гр. Тутракан

гр. Тутракан

с. Цар Самуил

с. Нова Черна

с. Старо село

с. Шуменци

с. Белица

с. Търновци

с. Преславци

 

 

08.11.2021 г.

09.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

08.11.2021 г.

 

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч. -15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

9,30 ч.-12,00 ч.

13,00 ч.-15,30 ч.

 

26.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 27.10.2021 г. от 17,30 часа.

25.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 25.10.2021 г. от 17,30 часа.

20.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 22.10.2021 г. от 17,30 часа.

19.10.2021

Съобщение

РИК Силистра уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 14 ноември 2021г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]).

 

Прилагаме  Образец в EXCEL формат

18.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 18.10.2021 г. от 17,30 часа.

15.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 15.10.2021 г. от 17,30 ч.

11.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 12.10.2021 г. от 17,30 ч.

10.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 11.10.2021 г. от 17,30 ч.

09.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 10.10.2021 г. от 15,00 ч.

06.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 06.10.2021 г. от 17,30 ч.

01.10.2021

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия ще се проведе на 03.10.2021 г. от 13,00 часа.

27.09.2021

Съобщение

Заседание на Районна комисия Силистра ще се проведе на 28.09.2021 г. от 16,00 часа.

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 232-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция „Демократична България - Обединение“ при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 231-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 • № 230-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра по предложение на Коалиция Изправи се БГ! НИЕ ИДВАМЕ! при произвеждане на втори тур от изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

всички решения