Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 12-НС
Силистра, 28.05.2021

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете, разпределение на съставите и ръководствата на Секционните избирателни комисии в 20 многомандатен избирателен район Силистренски в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 92 , § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

РЕШИ: 

 1. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете в секционните избирателни комисии включително председател, заместник-председател и секретар на територията на 20 многомандатен избирателен район Силистренски, както следва: за секции до 500 избиратели – 7 членове, за секции с над 500 избиратели - 9 членове.
 1. Разпределя, съгласно Приложение 1, неразделна част от настоящото решение местата в СИК (без служебни и ПСИК) в РИК Силистра между парламентарно представените партии и коалиции, съобразно методика, приета с решение 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК.
 1. ЗАДЪЛЖАВАпредседателя на РИК - Силистра да изпрати настоящото решение до кметовете на общини в област Силистра незабавно.


        Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/ - дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Зам. председател: Галина Русева Павлова

* Публикувано на 28.05.2021 в 18:06 часа

Календар

Решения

 • № 199-НС / 11.07.2021

  относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

 • № 198-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

 • № 197-НС / 11.07.2021

  относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения