Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 103-НС
Силистра, 26.09.2022

ОТНОСНО: Действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

На основание чл. 72, ал.1 от ИК, във връзка с Методическите указания по прилагане на Изборния кодекс за секционните избирателни комисии в страната за изборите за народни представители на 02 октомври 2022г. при гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 1425-НС от 15 септември 2022г. на ЦИК. Районната избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистренски 

РЕШИ:

1. В случаите в които:

1.1. Машината за гласуване е преустановила работа, но гласуването е продължило на втората машина;

1.2. Машината за гласуване е преустановила работа, но не е имало повече избиратели и не е гласувано с хартиени бюлетини;

1.3. Машината за гласуване е работила нормално до края на изборния ден, но не е разпечатала финален протокол.

В изброените случаи незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване, СИК уведомява незабавно РИК, след което връща формуляра от Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

С нарочно решение РИК – Силистра уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община,  да получи Приложение 9-НС от методическите указания и да предаде на Председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

2. Когато е преустановено машинното гласуване по чл. 269 ИК и е гласувано с хартиени бюлетини в следните случаи:

2.1. Машината за гласуване е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.2. Машината за гласуване е преустановила работа, гласуването е продължило на втората машина, но тя също е преустановила работа и гласуването е продължило с хартиени бюлетини;

2.3. Машината/е за гласуване е/са отказала/и в началото на изборния ден и е гласувано само с хартиени бюлетини;

 В изброените случаи, незабавно след преустановяване работата на машината за гласуване и вземане на решение от РИК за продължаване на гласуването с хартиени бюлетини, СИК връща формуляр от секционен протокол (Приложение № 82-НС-м), както и Приложение 9-НС към методическите указания и получава формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр).

С нарочно решение РИК-Силистра уведомява длъжностното лице от общинската администрация, определено със заповед на кмета на съответната община, да получи от СИК (Приложение № 82-НС-м) и Приложение 9-НС към методическите указания и да предаде на председателя на СИК формуляр от секционен протокол (Приложение № 83-НС-хм) и формуляр от секционен протокол (Приложение № 84-НС-кр)

3. В срок до 28 септември 2022г. Кметовете на Общините в 20 изборен район - Силистренски, да определят със своя Заповед длъжностните лица от общинските администрации, за посочените в т. 1 и т. 2 от настоящото решение действия и да уведомят РИК – Силистра, като посочат длъжностното лице, телефон за връзка и адрес на електронна поща.

Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 26.09.2022 в 14:58 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения