Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 184-НС
Силистра, 02.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило e предложение от  КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ с вх. № 259-НС от 02.10.2022 г. чрез Стоян Георгиев–упълномощен представител на коалицията.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс,

Р Е Ш И:

  1. Заменя член от състава  КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“ в посочената в предложението секционна избирателна комисия в Община Главиница, както следва:

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

член

Звезделина Георгиева Иванова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

200700324

член

Васил Милчев Петров

 2. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 31-НС от Изборните книжа.

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.10.2022 в 15:34 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения