30.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 30.09.2022 г. от 15,30 часа.

28.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 29.09.2022 г. от 13,30 часа.

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 28.09.2022 г. от 13,00 часа.

27.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се проведе на 27.09.2022 г. от 11,30 часа.

25.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 26.09.2022 г. от 13,00 часа.

23.09.2022

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ОТ СИЕЛА

Уведомяваме Ви, че обучението за членовете на СИК за работа с машините за гласуване ще се проведе от СИЕЛА-НОРМА на

 25.09.2022 г. /неделя/ от 10,00 часа. Желаещите да участват в обучението може да се включат чрез линка: УЧАСТНИЦИ и

на 28.09.2022 г. /сряда/ от 19,00 часа. Желаещите да участват в обучението може да се включат чрез линка: УЧАСТНИЦИ

22.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 23.09.2022 г. от 16,30 часа.

22.09.2022

ОБУЧЕНИЕ НА СИК ОТ РИК В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН-СИЛИСТРЕНСКИ

 Уведомяваме Ви, че на 25.09.2022 г. /неделя/ от 13,30 часа, Районна избирателна комисия ще проведе обучението на членовете на СИК .

 

  ЛИНК УЧАСТНИЦИ

22.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 22.09.2022 г. от 11,30 ч.

17.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 19.09.2022 г. от 17,30 часа.

16.09.2022

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. са приети с Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК. Списъкът на хартиен носител се подписва и подпечатва от представляващия партията или представляващите коалицията или от изрично упълномощени от тях лица и се подпечатва с печата на партията, съответно коалицията – ако има такъв. Не се изисква нотариална заверка на пълномощните. Списъкът на хартиен носител се предава заедно със списъка на технически носител в excel формат на РИК в срок до 17.00 часа на предизборния ден /01.10.2022 г./

Списъкът на технически носител на упълномощени представители се представя в  електронна форма съгласно образец, посочен в Приложение №1 към Решение № 1332-НС/26.08.2022 г. на ЦИК.  

 

16.09.2022

СЕКЦИИ ПРИГОДЕНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО – ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ И/ИЛИ ЗРЕНИЕТО В 20 ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН СИЛИСТРЕНСКИ

 

Населено място и адрес

 

Секция №

 

Място за гласуване

 

 

Община Главиница

 

 

1

Гр. Главиница, ул. „Оборище“ №57

200700301

СУ „Васил Левски“

  

 

 

Община Кайнарджа

 

 

1

с. Голеш, ул. "Първа" №28

201500502

Училище

2

с. Средище, ул. "Цанко Церковски" №1

201500512

Училище

  

 

 

Община Ситово

 

 

1

с. Босна, ул."Първа"

203200602

Автоспирка

2

с. Поляна, ул."Първа" №35А

203200611

клуб на с.Поляна

 

  

 

 

Община Дулово

 

 

1

Гр. Дулово, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №11

201000407

НСУ(бивше ученическо общежитие в двора СУ“В.Левски“)

 

 

 

Община Силистра

 

 

1

Гр. Силистра, ул. "Христо Смирненски" № 2

203100103

Бивш профсъюзен дом

2

Гр. Силистра,  ул. "Бесарабия" № 26

203100116

Читалище"Кирил и Методий" - етаж 1

3

Гр. Силистра,  ул. "Симеон Велики" № 10

203100155

Клуб на инвалида

4

С. Айдемир,  ул."Сокол" № 6

203100162

ОДЗ "Мир"- Деленки, вход южен 2

5

С. Калипетрово,  ул. "Нов живот" № 46  

203100182

Стадион "Раковски"

 

 

 

 

Община Алфатар

 

 

1

Гр. Алфатар, ул. "Йордан Петров" 15

200100202

НЧ "Й.Йовков-1894"

2

Гр. Алеково, ул. "Алеко Константинов" №47

200100204

Ритуална зала на кметство Алеково

 

 

 

 

Община Тутракан

 

 

1

Гр. Тутракан, ул. "Сакар планина" № 8

203400706

Бивш хранителен магазин

 

15.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 15.09.2022 г. от 17,30 часа.

12.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 12.09.2022 г. от 17,30 ч.

07.09.2022

Съобщение

Заседание на Районна избирателна комисия Силистра ще се състои на 07.09.2022 г. от 17,00 часа.

06.09.2022

Съобщение

РИК Силистра уведомява всички представители на политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите на 02 октомври 2022 г., че следва да подават замяна на вече назначени членове на СИК на хартиен и на магнитен носител ( e-mail: [email protected]). 

Образец Замени.xlsx

 

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения