Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 151-НС
Силистра, 30.09.2022

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП ДПС за област Силистра за изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г. в двадесети избирателен район – Силистра

Постъпили са заявления с:

 • вх.№ 208-НС/29.09.2022 г. /Приложение № 43-НС  от изборните книжа/, заведено във Входящ регистър под № 03 - НС от 28.09.2022г.  

 за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатската листа, издигната от ПП ДПС в изборите за народни представители на  02 октомври 2022г. Заявлението е подписано от Есен Шукри- упълномощен представител на партията за област Силистра.

Към Заявлението са представени всички изискуеми документи, съгласно чл. 117 и чл.118 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022 г. на ЦИК включващи и списък, съдържащ имената на 65 лица, които да бъдат регистрирани като застъпници. Списъкът е представен и в електронен формат.

След извършена проверка, не са установени несъответствия.

Предвид това и на основание  чл. 72, ал. 1, т. 15, във връзка с чл. 117, ал. 4 и чл. 118, ал. 1, 2 и 4 от ИК и Решение № 1318-НС/19.08.2022 г.. на ЦИК

Районна избирателна комисия- Силистра,

РЕШИ:

I.РЕГИСТРИРА ЗАСТЪПНИЦИ 65 / шестдесет и пет/ броя на кандидатите от кандидатската листа, издигната от ПП ДПС  в изборите за народни представители на  02 октомври 2022 г., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

1

Юмер Ахмедов Юмеров

2

Турхан Шукри Шукри

3

Федаим Абил Мустафа

4

Захари Христов Маринов

5

Махмуд Алиш Мурад

6

Бисер Маринов Маринов

7

Синан Мехмед Ариф

8

Ивелин Андреев Николов

9

Алтънай Ахмед Сабит

10

Бейзат Хамдиев Мустафов

11

Сергей Христов Маринов

12

Орхан Рахим Шакир

13

Хъсмет Ахмедов Салимов

14

Мариета Миткова Тодорова

15

Али Кемал Ибрям

16

Ердинч Азис Мехмед

17

Мюмюн Али Хюсеин

18

Садък Исмаил Садък

19

Денислав Вълчев Иванов

20

Неждет Рашид Мехмед

21

Назъм Мехмед Ахмед

22

Реджеб Йсуф Амди

23

Ружди Юсуф Якуб

24

Шефкет Исмаилов Ибрямов

25

Бедри Кямил Алиш

26

Мариян Ангелов Ненов

27

Динчер Джумала Сабриев

28

Иван Великов Иванов

29

Илиян Асенов Симеонов

30

Закир Зюлкяр Реджеб

31

Изет Абил Мурад

32

Филип Андреев Андреев

33

Бедри Ахмедов Ахмедов

34

Юмер Исуф Кадир

35

Себайдин Акъ Али

36

Джанел Невянов Тодоров

37

Сунай Неджати Исмаил

38

ДжанселРужди Юсуф

39

Исмаил Зекерия Мюсреф

40

Бенхур Али Акиф

41

Анна Стефанова Чакърова

42

Синан Ремзи Ибрям

43

Бехат Яшар Ахмед

44

Суат Тунай Неджати

45

Гюлджихан Бехчет Алиш

46

Белгюзер Мехмед Али

47

Фатме Илмаз Еюб

48

Белгин Мустафа Матем

49

Ахмед Рафет Реджеб

50

Нурай Нуридин Нури

51

Сейрани Али Али

52

Демир Мехмед Сюлейман

53

Хасан Тахир Тахир

54

Рейхан Мюрсел Осман

55

Мудин Дургут Дуран

56

Денис Хайри Шюкри

57

Сюлбие Хамди Бейтула

58

Ялкън Методиев Ясенов

59

Дженгиз Незаамедин Азиз

60

Юлияна Вълева Стоянова

61

Назмия Нури Ахмед

62

Фатме Ружди Таир

63

Левент Венетов Цанев

64

Мерсия Осман Хасан

65

Дениз Бейнамиев Бейзатов

II.На назначените ЗАСТЪПНИЦИ да бъдат издадени удостоверения Приложение № 48-НС от изборните книжа.

Решението може да бъде обжалвано в 3 (три) дневен срок от обявяването му на основание чл. 73 от Изборния кодекс пред ЦИК чрез РИК- Силистра.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 30.09.2022 в 16:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения