Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 170-НС
Силистра, 01.10.2022

ОТНОСНО: Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Постъпило e предложение от  КОАЛИЦИЯ „БСП за България“ с вх. № 240-НС от 01.10.2022г. чрез Валентина Илиева Райнова-Николаева – упълномощен представител на Корнелия Петрова Нинова - представляващ Коалицията.

Към предложението са представени всички изискуеми документи.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс, Районна Избирателна Комисия Силистра,

Р Е Ш И:

  1. Заменя член от състава  КОАЛИЦИЯ „БСП за България“  в посочените в предложението секционни избирателни комисии в Община Дулово, както следва:

 

А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000419

член

Гинка Василева Димитрова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000419

член

Венета Кирилова Минкова

 

 

 А. На мястото на

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000429

член

Марина Иванова Маринова

Б. Да се назначи

СИК

Длъжност

име, презиме, фамилия

201000429

член

Николай Георгиев Петров

 

 2. На назначените членове на СИК да бъдат издадени удостоверения, Образец № 31-НС от Изборните книжа.

 

Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централна избирателна комисия.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 01.10.2022 в 16:59 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения