Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 180-НС
Силистра, 02.10.2022

ОТНОСНО: Произнасяне по ЖАЛБА от Стоян Георгиев – кандидат за народен представител от КП „Продължаваме промяната“.

В  РИК е постъпила ЖАЛБА от Стоян Георгиев – кандидат за народен представител от КП „Продължаваме промяната“  с  рег.№1-НС/ 02.10.2022 г.  в 9.15 часа по регистъра на жалбите на РИК 20 - Силистра, относно следното: В СИК 203400723 в община Тутракан членовете на СИК от ДПС гласуват вместо избирателите, с молба за извършване на проверка и предприемане на необходимите действия. 

РИК-20 Силистра извърши проверка по случая като проведе телефонен разговор с председателя на секционната комисия,  който отрича твърденията в жалбата. От разговора се установи, че тази секция е с две машини за гласуване и гласуването протича нормално. Сподели че избирателите в с.Цар Самуил, където е позиционирана секцията, са предимно възрастни хора и при някои е необходимо да се дават указания за работа с машината. За двете машини са определени членовете от комисията, а именно : за едната машина е определен един от членовете на СИК, а за втората е определен секретаря. След проверка на квотите на членовете на СИК 203400723 се установи, че само Председателя на комисията е от квотата на ПП“ДПС“, следователно няма как лично председателя на СИК да гласува вместо избирателите, тъй като същата няма достъп до машината за гласуване.

Председателят беше предупреден за стриктно спазване на изборното законодателство и отново им  беше указано, по какъв начин могат да съдействат на избирателите, когато имат затруднения с машинното гласуване.

Предвид горното и на основание чл.72, ал. 1, т.20 от ИК, РИК-20 Силистра

                                                               Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА НЕОСНОВАТЕЛНА  подадената жалба от Стоян Георгиев – кандидат за народен представител от КП „Продължаваме промяната“.

Решението подлежи на обжалване  в  3 - дневен срок  от обявяването му  пред  ЦИК.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.10.2022 в 11:08 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения