Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 183-НС
Силистра, 02.10.2022

ОТНОСНО: Сигнал от Момчил Стефанов Неков – кандидат за народен представител от КП „БСП за България“

В Районна избирателна комисия - Силистра е постъпил сигнал с вх.№258-НС от 02.10.2022 г. в 13.37 ч. по регистъра на жалбите на РИК 20 - Силистра от Момчил Стефанов Неков – кандидат за народен представител от КП „БСП за България“.

Сигналът съдържа информация за получен сигнал по телефона, че лек автомобил с рег. номер СС0297АН, който извършва купуване на гласове в района на с.Калипетрово, с.Айдемир и кв.Деленки, община Силистра, като се твърди че се дават по 100,00 лв. и лицата са придружавани до секционните комисии, в които имат право да гласуват.

Подаденият сигнал  е подписан от подателя. Същият съдържа съмнения за контролиран вот като допуска купуване на гласове в посочените по-горе населени места, което е извън компетенциите на РИК.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.72, ал.1, т.20 от ИК, Районна избирателна комисия Силистра 

РЕШИ:  

 Оставя сигнала без разглеждане, тъй като Районна избирателна комисия не е компетентна да се произнася по жалби, които съставляват престъпление по смисъла на Наказателния кодекс. Препраща сигнала по компетентност до Районна прокуратура – Силистра.

Решението на РИК подлежи на оспорване пред ЦИК чрез РИК-Силистра в тридневен срок от обявяването му по реда на чл. 73 от ИК.

 

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 02.10.2022 в 15:32 часа

Календар

Решения

  • № 186-НС / 04.10.2022

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

  • № 185-НС / 02.10.2022

    относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

  • № 184-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения