Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 28-НС
Силистра, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на Коалиция „ГЕРБ-СДС“

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №59-НС от изборните книжа ), подписано от Бойко Методиев Борисов, представляващ Коалиция „ГЕРБ-СДС“, заведено във Входящ дневник под № 31-НС от 28.08.2022 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 13-НС от 28.08.2022 г, в 12.00 часа.

Към същото са приложени следните документи:

Заявление – Декларация от кандидатите (Приложение № 61 от изборните книжа ) – 8 бр.;

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на Коалиция „ГЕРБ-СДС“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Силистра,

РЕШИ:

I.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на Коалиция „ГЕРБ-СДС“, както следва:   

 1. Ивелин Статев Иванов
 2. Мария Димитрова Димитрова
 3. Любомир Минков Минков
 4. Тошко Йотов Цаков
 5. Младен Русинов Минчев
 6. Селим Джавит Садула
 7. Тодор Георгиев Тодоров
 8. Орлин Огнянов Николов

II.На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения, съгласно Приложение № 65-НС от изборните книжа.    

  Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения