Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 30-НС
Силистра, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „АТАКА“

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №59-НС от изборните книжа ), подписано от Волен Николов Сидеров, представляващ ПП „АТАКА“ заведено във Входящ дневник под № 33-НС от 28.08.2022 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 15-НС от 28.08.2022 г, в 12.55 часа.

Към същото са приложени следните документи:

Заявление – Декларация от кандидатите (Приложение № 61 от изборните книжа ) – 3 бр.;

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ПП „АТАКА“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия – Силистра,

РЕШИ:

I.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПП „АТАКА“ както следва:   

 1. Деница Стоилова Сидерова
 2. Матей Евтимов Евтимов
 3. Иван Пенчев Стойчев

II.На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения, съгласно Приложение № 65-НС от изборните книжа.    

  Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:19 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения