Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 34-НС
Силистра, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №59-НС от изборните книжа ), подписано от Румен Неделчев Ангелов, упълномощен представител на председателя и представляващ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ – Борис Янков Ячев, заведено във Входящ дневник под № 37-НС от 29.08.2022 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 19-НС от 29.08.2022 г, в 13.05 ч.

Към същото са приложени следните документи:

Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 61 от изборните книжа ) – 4 бр.;

Пълномощно от Борис Янков Ячев - председател и представляващ ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ПП  „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

I.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ“, както следва:   

 1. Йордан Апостолов Апостолов
 2. Вера Александрова Минчева
 3. Румен Неделчев Ангелов
 4. Веселин Славчев Казаков

II.На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения, съгласно Приложение №65-НС от изборните книжа.    

  Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:26 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения