Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 36-НС
Силистра, 29.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №59-НС от изборните книжа ), подписано от Тошко Йорданов Хаджитодоров, заместник председател и пълномощник на председателя на  ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ – Станислав Тодоров Трифонов, заведено във Входящ дневник под № 40-НС от 29.08.2022 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 21-НС от 29.08.2022 г, в 15.00 ч.

Към същото са приложени следните документи:

Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 61 от изборните книжа ) – 7 бр.;

Пълномощно от Станислав Тодоров Трифонов - председател и представляващ ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ПП  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

I.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“, както следва:   

 1. Павела Василева Митова
 2. Петър Христов Димитров
 3. Ивайло Андонов Иванов
 4. Венцислав Ников Маринов
 5. Мартин Мариянов Костов
 6. Калоян Янков Янков
 7. Кристияна Радославова Колева

II.На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения, съгласно Приложение №65-НС от изборните книжа.    

  Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 29.08.2022 в 18:29 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения