Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 42-НС
Силистра, 30.08.2022

ОТНОСНО: Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)“

Постъпило е в РИК - Силистра Предложение по чл. 255, ал. 1 от ИК (Приложение №59-НС от изборните книжа ), подписано от Георги Димитров Чипов – упълномощен представител от Георги Стефанов Неделчев председател на  ППБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)“, заведено във Входящ дневник под № 52-НС от 30.08.2022 г. и във Входящ регистър на кандидатските листи за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (Приложение № 82-НС от изборните книжа) под № 27-НС от 30.08.2022 г, в 13.35 ч.

Към същото са приложени следните документи:

Заявление –Декларация от кандидатите (Приложение № 61 от изборните книжа ) – 4 бр;

Пълномощно от Георги Стефанов Неделчев председател на  ППБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).  Налице са изискванията на чл. 255, ал. 1 от ИК за регистрация на кандидатска листа на ППБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД) в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

На основание чл.72, ал.1, т. 1 и т.8, във връзка с чл. 255 от Изборния кодекс,  Районна избирателна комисия - Силистра 

РЕШИ:

I.Регистрира и обявява кандидатската листа за народни представители в Изборен район № 20 - Силистренски на ППБЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД)“, както следва:   

 1. Ивайло Николаев Тодоров
 2. Валентин Иванов Сърменов
 3. Георги Димитров Чипов
 4. Антон Петров Петров

II.На регистрираните кандидати да бъдат издадени удостоверения, съгласно Приложение №65-НС от изборните книжа.    

  Решението може да се обжалва пред Централна избирателна комисия в 3 /три/- дневен срок от обявяването му.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 30.08.2022 в 18:46 часа

Календар

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения