Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 6-НС
Силистра, 15.08.2022

ОТНОСНО: Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г.

На основание чл. 70, ал.4 от ИК и във връзка с чл.72, ал. 1, т. 7 и 11, чл. 153, ал. 1 от ИК и Решение №1227-НС/10.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

                                                                  Р Е Ш И:

 1.Началният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. е от 9:00 ч. на 15.08.2022 г.

 1. Крайният срок за подаване на заявления за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г. е не по-късно от 17:00 ч. на 22.08.2022 г.

3.Заявленията за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за Народно събрание, се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа в сроковете по т.1 и т.2 от настоящото решение.

 1. Към заявлението (Приложение №53-НС от изборните книжа)се прилагат:

          а)  Решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

          б) Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

          в) Декларация по образец (Приложение №55-НС от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 243 ИК и че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимия кандидат лица за други цели, освен предвидените в ИК;

          г)  Банков документ по чл. 129, ал. 1, т.2 от  ИК за внесен депозит в размер на 100 лв.;

          д) Удостоверение за банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания;

          е)  Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, Районна избирателна комисия Силистра дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 17:00 ч. на 22.08.2022 г.
 2. Отказът за регистрация може да се оспорва пред ЦИК по реда на чл.73 ИК. Решението на ЦИК може да се обжалва пред ВАС по реда на чл.58 ИК.

Решението подлежи на обжалване в 3/три/ дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред Централната избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:39 часа

Календар

Решения

 • № 105-НС / 26.09.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 104-НС / 26.09.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 103-НС / 26.09.2022

  относно: Действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

всички решения