Районна избирателна комисия Силистра


РЕШЕНИЕ
№ 8-НС
Силистра, 15.08.2022

ОТНОСНО: Назначаване на специалисти – експерти и технически сътрудници на РИК Силистра

На основание  чл.72, ал. 1, т.1 от Изборният кодекс и Решение №1200-НС от 02.08.2022 год. на ЦИК, Районна избирателна комисия Силистра

                                                              РЕШИ:

  1. За подпомагане работата на Районна избирателна комисия Силистра назначава следните специалист-експерти:

      1.Марин Богданов Ботев, с ЕГН хххххххх

      2.Иванка Тодорова Карагеоргиева, с ЕГН хххххххх 

       II.За подпомагане работата Районна избирателна комисия Силистра назначава     следните специалист-технически сътрудници:

      1.Мария Росенова Йорданова, с ЕГН ххххххх

       2.Вилияна Василева Радева, с ЕГН ххххххх

III.Решението да се предостави на областния управител на Силистренска област за сключване на договори с назначените лица.

    Решението може да се обжалва в 3 /три/- дневен срок по реда на чл.73 от ИК пред    Централна избирателна комисия.

Председател: Марияна Борисова Чобанова

Секретар: Илхан Етем Ахмед

* Публикувано на 15.08.2022 в 18:41 часа

Календар

Решения

  • № 105-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 104-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 103-НС / 26.09.2022

    относно: Действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

всички решения