Движение за права и свободи – ДПС

Упълномощени представители на партия, коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Бюрхан Талятов Мехмедов85-02/05.08.2022
Бейзат Юсмен Осман85-02-01/28.09.2022
Динчер Митат Ахмед85-02-02/28.09.2022
Мюсереф Мюсеин Пехливан85-02-03/28.09.2022
Шенол Ибрямов Алиев85-02-04/28.09.2022
Ариф Зейну Ариф85-02-05/28.09.2022
Алтънай Рамадан Ахмед85-03-01/29.09.2022
Рами Сами Ибрям85-03-02/29.09.2022
Фатмегюл Мустафа Мурад85-03-03/29.09.2022
Севджан Селяидин Исмаил85-03-04/29.09.2022
Акиф Мюмюн Ферад85-03-05/29.09.2022
Мутахер Бейзат Махмуд85-03-06/29.09.2022
Красимир Неделчев Денков85-03-07/29.09.2022
Шенай Шефкет Рамадан85-03-08/29.09.2022
Светослав Маков Емилов85-03-09/29.09.2022
Юксел Хамди Амза85-03-10/29.09.2022
Недим Руфат Чауш85-03-11/29.09.2022
Денислав Емилов Харизанов85-03-12/29.09.2022
Лютфен Заид Мехмед85-03-13/29.09.2022
Асибе Ефраим Салим85-03-14/29.09.2022
Вадет Мусин Мюрсел85-03-15/29.09.2022
Йозджан Шабан Расим85-03-16/29.09.2022
Алтунай Сали Шабан85-03-17/29.09.2022
Сенаахи Осман Махрям85-03-18/29.09.2022
Небат Ниязи Ахмед85-03-19/29.09.2022
Салим Салимов Расимов85-03-20/29.09.2022
Лютфи Басри Исмаил85-03-21/29.09.2022
Айдън Тахир Идриз85-03-22/29.09.2022
Нермин Юмер Сали85-03-23/29.09.2022
Нурхан Хамид Хюсеин85 – 04 - 01/ 29.09.2022
Шенур Айдън Мустафа85 – 04 - 02/ 29.09.2022
Халим Мюшреф Осман85 – 04 - 03/ 29.09.2022
Ерхан Назъм Хъкмет85 – 04 - 04/ 29.09.2022
Ахмед Белгин Ахмед85 – 04 - 05/ 29.09.2022
Хюсеин Ешреф Джелил85 – 04 - 06/ 29.09.2022
Алкин Айхан Кадир85 – 04 - 07/ 29.09.2022
Турхан Халид Мустафа85 – 04 - 08/ 29.09.2022
Ахмед Мустафа Рамис85 – 04 - 09/ 29.09.2022
Гюлбихан Назим Сюлеман85 – 04 - 10/ 29.09.2022
Ремзи Халид Мехмед85 – 04 - 11/ 29.09.2022
Айхан Ихсан Хюсеин85 – 04 - 12/ 29.09.2022
Хайредин Рефик Шабан85 – 04 - 13/ 29.09.2022
Раиф Шабан Сали85 – 04 - 14/ 29.09.2022
Тунчай Февзи Акиф85 – 04 - 15/ 29.09.2022
Бейхан Ниязи Ибрям85 – 04 - 16/ 29.09.2022
Бирсел Фикрет Юсуф85 – 04 - 17/ 29.09.2022
Пембе Рамис Аптула85 – 04 - 18/ 29.09.2022
Мехмед Юсуф Кьосе85 – 04 - 19/ 29.09.2022
Танжу Селяйдин Сюлман85 – 04 - 20/ 29.09.2022
Апти Лятиф Сали85 – 04 - 21/ 29.09.2022
Съткъ Съткъ Исмаил85 – 04 - 22/ 29.09.2022
Сейхан Халим Рахим85 – 04 - 23/ 29.09.2022
Бахар Мехмед Шевкед85 – 04 - 24/ 29.09.2022
Белгин Мехмед Халид85 – 04 - 25/ 29.09.2022
Айваз Хикмет Чакър85 – 04 - 26/ 29.09.2022
Сейфи Невзат Ахмед85 – 04 - 27/ 29.09.2022
Ергин Сами Халил85 – 04 - 28/ 29.09.2022
Билент Мехмед Мустафа85 – 04 - 29/ 29.09.2022
Мустафа Сейрани Хюсмен85 – 04 - 30/ 29.09.2022
Джейсун Несрин Ибрахим85 – 04 - 31/ 29.09.2022
Иджабил Ахмед Сали85 – 04 - 32/ 29.09.2022
Ахмед Мехмед Неджиб85 – 04 - 33/ 29.09.2022
Алкин Ашкън Муса85 – 04 - 34/ 29.09.2022
Назми Тахир Гьоч85 – 04 - 35/ 29.09.2022
Невхис Лютфи Мустафа85 – 04 - 36/ 29.09.2022
Тансер Ибрям Бейти85 – 04 - 37/ 29.09.2022
Невин Халил Хасан85 – 04 - 38/ 29.09.2022
Ертач Халил Салим85 – 04 - 39/ 29.09.2022
Гюлсер Алиш Исмаил85 – 04 - 40/ 29.09.2022
Ширин Шевкет Бейти85 – 04 - 41/ 29.09.2022
Ахмед Али Ахмед85 – 04 - 42/ 29.09.2022
Ердан Рифадов Мехмедов85-05-01/29.09.2022
Севдалина Неделчева Стойчева85-05-02/29.09.2022
Левен Борисов Сашов85-05-03/29.09.2022
Юзел Айредин Осман85-05-04/29.09.2022
Ердинч Рамадан Сали85-05-05/29.09.2022
Генджабай Мусин Осман85-05-06/29.09.2022
Селядин Мурадов Османов85-06-1/29.09.2022
Небает Шукри Сюлейман85-06-2/29.09.2022
Георги Василев Георгиев85-06-3/29.09.2022
Баръш Бюрхан Хасан85-06-4/29.09.2022
Шенер Ахмедов Абдурахимов85-06-5/29.09.2022
Джанер Исмаил Ахмед85-06-6/29.09.2022
Мюмюн Шериф Мустафа85-06-7/29.09.2022
Орхан Тахир Мемиш85-06-8/29.09.2022
Сунай Лютфи Абил85-06-9/29.09.2022
Нурай Хасан Шериф85-06-10/29.09.2022
Умут Джумхур Невзат85-06-11/29.09.2022
Садък Мюмюн Шериф85-06-12/29.09.2022
Севда Сали Кадирова85-06-13/29.09.2022
Илия йорданов Минчев85–07-01/29.09.2022
Гюлтен Ахмед Халил85–07-02/29.09.2022
Реджеп Махмуд Салим85–07-03/29.09.2022
Севинч Осман Еюб85–07-04/29.09.2022
Толга Танжур Исметов85–07-05/29.09.2022
Тансу Рейхан Емин85–07-06/29.09.2022
Дариа Ивайлова Григорова85–07-07/29.09.2022
Галина Асенова Салъф85–07-08/29.09.2022
Гюрсел Хасан Салим85–07-09/29.09.2022
Ержан Али Кочан85–07-10/29.09.2022
Сабрие Ислям Раимова85–07-11/29.09.2022
Севдие Хасан Мустафа85–07-12/29.09.2022
Динчер Шабан Ибрям85–07-13/29.09.2022
Еджаби Неджати Асан85–07-14/29.09.2022
Айсун Айджан Нешели85–07-15/29.09.2022
Ферит Юсеин Караали85–07-16/29.09.2022
Айдън Ахмед Халит85–07-17/29.09.2022
Акнер Тюнджар Касъмларлъ85–07-18/29.09.2022
Нурсес Юсеин Поси85–07-19/29.09.2022
Емилия Антонова Радева85–07-20/29.09.2022
Семра Селяйдин Кютюклиева85–07-21/29.09.2022
Сюлейман Ахмед Сюлейман85–07-22/29.09.2022
Росен Руменов Райчев85–07-23/29.09.2022
Нурсен Неждетова Памукова85–07-24/29.09.2022
Дилек Юджел Ремзи85–07-25/29.09.2022
Мустафа Мустафа Насуф85–07-26/29.09.2022
Ажда Исмет Ямурла85–07-27/29.09.2022
Михаил Юлиянов Харизанов85-01-1/29.09.2022
Румен Йорданов Иванов85-01-2/29.09.2022
Йорданка Георгиева Петрова85-01-3/29.09.2022
Нурджихан Байдин Халим85-01-4/29.09.2022
Бахтие Мехмедова Стефанова85-01-5/29.09.2022
Юсние Мехмед Мустафа85-01-6/29.09.2022
Февзия Абилова Акифова85-01-7/29.09.2022
Гюлбия Идиризова Адемова85-01-8/29.09.2022
Кадяр Вейсал Ферад85-01-9/29.09.2022
Севдалина Шарбанова Харизанова85-01-10/29.09.2022
Хълмие Ахмедова Салимова85-01-11/29.09.2022
Расим Абил Ебазер85-01-12/29.09.2022
Гюлсерен Рамис Ариф85-01-13/29.09.2022
Рамис Разим Сали85-01-14/29.09.2022
Софка Асенова Симеонова85-01-15/29.09.2022
Салим Садъков Ахмедов85-01-16/29.09.2022
Ремзи Вахид Ибрям85-01-17/29.09.2022
Алибрам Али Муса85-01-18/29.09.2022
Хасан Ърфани Хаджимустафа85-01-19/29.09.2022
Емре Ведат Яшар85-01-20/29.09.2022
Хасан Яшар Алегбер85-01-21/29.09.2022
Нуран Мехмед Халим85-01-22/29.09.2022
Гюнай Хасан Яшар85-01-23/29.09.2022
Елин Стоянов Атанасов85-01-24/29.09.2022
Айдън Кязим Сабри85-01-25/29.09.2022
Айдън Халит Мустафа85-01-26/29.09.2022
Айхан Джелил Бекир85-01-27/29.09.2022
Осман Яшар Идириз85-01-28/29.09.2022
Ахмед Идриз Мехмед85-01-29/29.09.2022
Галип Юсеин Ахмед85-01-30/29.09.2022
Алиш Рушид Яшар85-01-31/29.09.2022
Ресен Гюлбахар Сали85-01-32/29.09.2022
Борис Ангелов Радев85-01-33/29.09.2022
Апти Исмаил Ахмед85-01-34/29.09.2022
Мехмед Ешар Идириз85-01-35/29.09.2022
Валери Валериев Цанев85-01-36/29.09.2022
Забит Ферад Мустафа85-01-37/29.09.2022
Александър Алексиев Ангелов85-01-38/29.09.2022
Шенер Ибрям Тахим85-01-39/29.09.2022
Орхан Февзи Мюстеджеб85-01-40/29.09.2022
Методи Ясенов Методиев85-01-41/29.09.2022
Ружнан Хайати Исмаил85-01-42/29.09.2022
Денис Сунай Исмет85-01-43/29.09.2022
Звездомир Стефанов Кунев85-01-44/29.09.2022
Меркал Шенол Мехмед85-01-45/29.09.2022
Метин Мусин Ахмед85-01-46/29.09.2022

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 186-НС / 04.10.2022

  относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20008037 за СИК № 203100172 в Община Силистра със сработили контроли-налични несъответствия.

 • № 185-НС / 02.10.2022

  относно: Разрешение за гласуване с хартиени бюлетини в СИК № 203100172 в Община Силистра при условията на чл. 269 от ИК

 • № 184-НС / 02.10.2022

  относно: Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

всички решения