Заседания

Решения

№ 6-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 април 2023 г.

№ 5-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – експерти и технически сътрудници на РИК Силистра

№ 4-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра (РИК Силистра) при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

№ 3-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Утвърждаване и маркиране на печатите на РИК - Силистра

№ 2-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Силистра, работно време, начин и място за обявяване на решенията на РИК 20 Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 1-НС / 12.02.2023

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията, регистрите, протоколите и кореспонденцията, водена от РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения