Заседания

Заседание от дата 16.02.2023 от 12:30 часа.

Решения

№ 11-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Предоставяне на Спортна зала в ЕГ „Пейо Яворов“, град Силистра за обработка на секционните протоколи от РИК

№ 10-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК – Силистра за приемане на бюлетини и изборни книжа за Район 20 – Силистренски и осъществяване на контрол при транспортирането, доставката и съхранението им.

№ 9-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Приемане на „Инструкция за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни на и от Районна избирателна комисия Силистра, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

№ 8-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Сформиране на работни групи в РИК–Силистра

№ 7-НС / 16.02.2023

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

Календар

Решения

  • № 133-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №200100166 за СИК № 203400712 в Община Тутракан със сработили контроли - налични несъответствия

  • № 132-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20015013 за СИК № 200700306 в Община Главиница със сработили контроли - налични несъответствия.

  • № 131-НС / 02.04.2023

    относно: Одобряване на приемане на Приемо-предавателна разписка №20006011 за СИК № 203100147 в Община Силистра със сработили контроли - налични несъответствия.

всички решения