№ 78-НС / 30.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 77-НС / 30.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 76-НС / 30.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на секционни избирателни комисии в община Кайнарджа, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 75-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Промяна в решение №54 от 22.06.2021 г.

№ 74-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 73-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 72-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на Подвижните секционни избирателни комисии в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 71-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на Подвижните секционни избирателни комисии в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 70-НС / 29.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на Подвижните секционни избирателни комисии в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 69-НС / 27.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 68-НС / 27.06.2021

ОТНОСНО : Образуване на Подвижна секционна избирателна комисия за община Главиница при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 67-НС / 26.06.2021

ОТНОСНО : Образуване на Подвижни секционни избирателни комисии за община Дулово при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 66-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на Подвижната секционна избирателна комисия в община Ситово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 65-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 64-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Образуване на Подвижна секционна избирателна секция за община Ситово при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 63-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Назначаване на членове на Подвижната секционна избирателна комисия в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021г.

№ 62-НС / 25.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 61-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Тутракан, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 60-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 59-НС / 23.06.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Кайнарджа, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения