№ 138-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от КП „ГЕРБ-СДС“ в двадесети избирателен район – Силистра.

№ 137-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от КП „ГЕРБ-СДС“ в двадесети избирателен район – Силистра.

№ 136-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Алфатар, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 135-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 134-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 133-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от ПП „ДПС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

№ 132-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Дулово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 131-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатска листа, издигната от КП „ГЕРБ-СДС“ за област Силистра за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в двадесети избирателен район – Силистра

№ 130-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от КП „ГЕРБ-СДС“ в двадесети избирателен район – Силистра.

№ 128-НС / 09.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал за допуснато нарушение на изборното законодателство подаден от КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез адв. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСКОВ БЕНОВ, от САК, с личен номер при ЕАР ,,,,,,,,,,,,,, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул.“Лавеле“ 38, ет.2, ап.5, имейл: [email protected]

№ 129-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Главиница, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 128 А- НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Сигнал за допуснато нарушение на изборното законодателство подаден от КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“, чрез адв. ВЕНЦИСЛАВ ВЕСКОВ БЕНОВ, от САК, с личен номер при ЕАР 1400655410, с адрес за кореспонденция: гр. София 1000, ул.“Лавеле“ 38, ет.2, ап.5, ймел: [email protected]

№ 127-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Приемане на Оперативен план за организацията на работа в РИК-Силистра в деня на провеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 126-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от Коалиция „Демократична България-Обединение“ в двадесети избирателен район – Силистра.

№ 125-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Определяне начина на връщане на сгрешени и предаване на нови протоколи за установяване на резултатите от гласуването при произвеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г. от Районната избирателна комисия 20 - Силистра на СИК/ПСИК

№ 124-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК – Силистра за предаване на избирателните списъци за район 20 – Силистренски в ТД ГРАО – Силистра след провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021г.

№ 123-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на РИК – Силистра за предаване на Протокол с изборни резултати за район 20 – Силистренски в ЦИК след провеждане на изборите за народни представители на 11.07.2021 г.

№ 121-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Промени в състава на СИК в община Ситово, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 120-НС / 08.07.2021

ОТНОСНО : Регистриране на упълномощени представители в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. от КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в двадесети избирателен район – Силистра.

№ 119-НС / 07.07.2021

ОТНОСНО : Сформиране на работни групи на РИК –Силистра по предаване на бюлетини, изборни документи и книжа, избирателни списъци от РИК и упълномощени лица от Общински администрации в област Силистра на секционни избирателни комисии

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения