№ 17-НС / 07.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „България на труда и разума“

№ 16-НС / 07.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

№ 15-НС / 07.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „БРИГАДА“

№ 14-НС / 07.06.2021

ОТНОСНО : Регистриране и обявяване на кандидатската листа за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г. в Изборен район № 20 – Силистренски на ПП „СВОБОДА“

№ 13-НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на структурата и съдържанието на единната номерация на избирателните секции в изборен район № 20 – Силистренски при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 12-НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне броя на членовете, разпределение на съставите и ръководствата на Секционните избирателни комисии в 20 многомандатен избирателен район Силистренски в изборите за Народно събрание, насрочени на 11.07.2021 г.

№ 11-НС / 28.05.2021

ОТНОСНО : Определяне на работна група, която да извърши разпределение на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите на територията на общините от Двадесети изборен район – Силистренски.

№ 10-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Обявяване на срок за подаване на документи в РИК Силистра за регистрация на кандидатски листи на партиите, коалициите и инициативните комитети за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г.

№ 9-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Подаване на документи за регистрация на инициативни комитети в РИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 8-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра (РИК Силистра) при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 7-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Сформиране на работни групи на РИК –Силистра

№ 6-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Сформиране на работни групи на РИК –Силистра

№ 5-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Работно време на РИК - Силистра

№ 4-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на отличителен знак за членовете на РИК – Силистра

№ 3-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Утвърждаване и маркиране на печат на РИК - Силистра

№ 2-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Силистра, начин и място за обявяване на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

№ 1-НС / 25.05.2021

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Календар

Решения

  • № 199-НС / 11.07.2021

    относно: Нарушение в СИК 200100206 в с.Васил Левски, община Алфатар

  • № 198-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпил сигнал вх. № 290/ 11.07.2021 г. относно неправомерни действия на членове на РИК в СИК №153 от община Силистра

  • № 197-НС / 11.07.2021

    относно: Постъпила жалба вх. № 268/11.07.2021 г. относно нарушение в СИК 200100211 в община Алфатар

всички решения