Заседания

Заседание от дата 15.08.2022 от 17:30 часа.

Решения

№ 8-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Назначаване на специалисти – експерти и технически сътрудници на РИК Силистра

№ 7-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на кандидатски листи на партии, коалиции и независими кандидати в изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 6-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на срок, условия и ред за подаване на документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за народни представители, насрочени за 2 октомври 2022 г.

№ 5-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Подлежащите на вписване обстоятелства и реда за водене и поддържане на публичните регистри от Районна избирателна комисия в Двадесети изборен район – Силистра (РИК Силистра) при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

№ 4-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне на адрес за кореспонденция и на приемно време на Районна избирателна комисия Силистра

№ 3-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Утвърждаване и маркиране на печатите на РИК - Силистра

№ 2-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Адрес на сградата, в която се помещава РИК Силистра, начин и място за обявяване на решенията на РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

№ 1-НС / 15.08.2022

ОТНОСНО : Определяне номерацията на решенията, регистрите, протоколите и кореспонденцията, водена от РИК – Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 02 октомври 2022 г.

Календар

Решения

  • № 105-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 104-НС / 26.09.2022

    относно: Промени в състава на СИК в община Силистра, област Силистра при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 103-НС / 26.09.2022

    относно: Действия в особени случаи или при непреодолими външни обстоятелства, свързани с машинното гласуване

всички решения